Forfattere i Rudersdal: Jeppe Aakjær

04.07.22
Jeppe Aakjær var mest kendt for sin stemningsfulde naturlyrik. Men Aakjær havde også en tilknytning til Rudersdal, nærmere bestemt Skodsborg, hvor han tilbragte et halvt år på Skodsborg Sanatorium.

Jeppe Aakjær (1866-1930) tilbragte et halvt år af sit liv i Rudersdal, fra november 1927 til maj 1928, hvor han var indlagt på Dr. Carl Ottosens kursted i Skodsborg, Skodsborg Sanatorium.
   
Tiden i Skodsborg var langt fra den lykkeligste i Aakjærs liv, for han var konstant plaget af smerter i fødderne i forbindelse med et anfald af koldbrand. I forhold til alternativet, amputation, var behandlingen hos Carl Ottosen dog langt at foretrække, og efter endt kur kunne Aakjær igen bruge fødderne nogenlunde normalt.
   
Da han i maj 1928 vendte tilbage til Jenle i Jylland, var han og Ottosen blevet personlige venner. 

Jeppe Aakjær og Jylland 

Jeppe Aakjær blev født med efternavnet Jensen, men tog senere navn efter det sted, han kom til verden: landsbyen Aakjær i Viborg Amt. I forbindelse med studier opholdt Aakjær sig i flere omgange i København og omegn; men han elskede Jylland og vendte altid tilbage hertil. I 1907 flyttede han ind på gården Jenle ved Skive, hvor han boede til sin død i 1930.

Jylland gennemsyrer Aakjærs forfatterskab, både når det gælder romanerne om udstødte og fattige på landet, og når det drejer sig om digtene, hvoraf mange er blevet folkeeje.

Titler som 'Jeg bærer med smil min byrde”, 'Jens Vejmand' og 'Anna var i Anders kær' – alle fra den flotte samling digte med titlen 'Rugens Sange' (1906) - er kendt og elsket af de fleste voksne danskere. Men også digte som 'Spurven sidder stum bag kvist', 'Jeg er havren' og 'Ole sad på en knold og sang' er i dag en del af den danske kulturarv.

Aakjærs erindringer

Under sit ophold på Skodsborg Sanatorium begyndte Aakjær at skrive sine erindringer, der senere blev udsendt i 3 bind i årene 1928-1929. I 1934 blev Aakjærs 'Efterladte Erindringer' føjet til de 3 bind, digteren selv nåede at se udgivet.

Mens Jeppe Aakjær opholdt sig på Skodsborg Sanatorium, blev han af dagbladet Politikens læsere kåret som Danmarks populæreste digter. Han kvitterede med et digt, som blev trykt i Politiken d. 7. marts 1928. Længslen efter Jylland lyser ud af teksten.

Nu spirer Kappelejen
langs Limfjordens Kyst
nu gik jeg glad ad Vejen
med en Sang i mit Bryst.

---- Aa, kunde Foden slænge
denne Pakning af Vat
da satte jeg en Blomst
i min bulede Hat.

Med Lyren fuldstrænger
vi mødtes da paany
hvor Horsgummen trummer
sin Elskov mod en Sky

Jeppe Aakjærs urne er nedsat i lyngbakkerne ved Jenle, tæt på den jyske natur, han så ofte skrev om i sine digte.

Skrevet af Steffen Kronborg. Foto: Marie Jakobe Brandt-Rehberg. Det Kongelige Bibliotek.

Læs også portrættet om Jeppe Aakjær på Litteratursiden