Forfattere i Rudersdal: Holger Drachmann

15.06.22
Holger Drachmann er i dag mest kendt som forfatter til 'Midsommervisen', som vi synger ved bålet Skt. Hans aften. Men Holger Drachmann havde også tilknytning til Rudersdal, nærmere bestemt Vedbæk, hvor han boede i et år.

I ca. et år boede Holger Drachmann (1846-1908) i villaen Taarnhøj i Vedbæk, fra sommeren 1880 til sommeren 1881. Emmy Drachmann har skrevet om opholdet i villaen på adressen Strandvejen 426 i sine ’Erindringer’ (1925). Her fortæller hun bl.a. om, hvordan en barsk isvinter fulgte efter en smuk sommer og om, hvordan den efterfølgende sommer blev præget af en smitsom difteri-epidemi i området. Hun slutter:
 
”Henad Efteraaret 1881 flyttede vi igen. Ingen af os havde Mod til atter at begynde en Vinter til paa Taarnhøj. Saa gik det atter ind til Byen.”

Imens Drachmann boede i Vedbæk kom han sammen med de lokale indbyggere, ikke mindst i forbindelse med nogle gevaldige drukture på Vedbæk Kro. Blandt gæsterne på kroen var også forfatteren Karl Larsen, som senere har skildret udskejelserne i fortællingen ”Odin og hans Kæmper” (i samlingen ’Danske Mænd’, 1898).

Holger Drachmann har selv skildret lokalbefolkningen i Vedbæk i en række små historier med motiv fra området. En del af fortællingerne er trykt i samlingen ’Smaa Fortællinger, Ældre og nye’ (1884). I fortællingen ”Da Isen skruede” har Drachmann berettet om isvinteren 1881, og han har om samme emne skrevet digtet ”Foran Isvolden”. Digtet var ledsaget af forfatterens egen tegning af isskruninger ved Vedbæk.

Foran Isvolden

Sad vi da virkelig her, Du Kære,
Mens Børnene leged blandt Strandbreddens Stene,
Og Baaden, Svend Hansens, barket af Tjære,
Løfted sin Vinge og lod os alene? -
Sad vi vel her, da Sommerens Tæppe,
Tær som et Brüsseler, dækked vor Have? -
Staar vi nu her, hvor et Liglagen næppe,
Tyndtvævet, skjuler for Blomsternes Grave? 

Føler du Døden fra disse Kolosser,
Sten over Sten, en Ispyramide,
Rejst over Brobarrens knækkede Sprosser,
Spækket med Sneen, den skærende hvide?
Føler du Døden at vifte henover
Volden, der truer vor Lunge, vort Hjerte?
Ja, de blev lænket, de trodsige Vover. -
Havet er slaget med Verdenssmerte.

(de første strofer fra ”Foran Isvolden”)

Under difteri-sommeren 1881 døde Drachmanns litterære modstander, men gode ven, forfatteren Vilhelm Topsøe. Dødsfaldet tog hårdt på Drachmann, som i juli 1881 skrev et smukt mindedigt til Vilhelm Topsøe: ”En Krans til Vilhelm Topsøe”, bl.a. med linjerne: ”Jeg veed, at Vilhelm Topsøe blandt Danmarks bedste Mænd var den, som var sin Sag til ypperst Støtte.”

Holger Drachmann ligger begravet på Grenen, hvor han tilbragte mange somre i selskab med de øvrige Skagensmalere.

Skrevet af Steffen Kronborg

Læs mere om Holger Drachmann på Lex.dk

Læs mere og Drachmanns Midsommervise på Højskolesangbogen.dk