Forfattere i Rudersdal: H.C. Andersen

14.03.23
H.C. Andersen (1805-1875) behøver næppe nogen nærmere præsentation, hverken i Danmark eller i resten af verden. Det er almindelig kendt, at forfatteren boede som gæst på en lang række herregårde og landsteder over hele Danmark. Og ét af de steder lå i Søllerød.

H.C. Andersen på Olufshøj

I juli måned 1864 besøgte H.C. Andersen første gang Søllerød – nærmere bestemt landstedet Olufshøj, hvor han var gæst hos kammerherreinde Neergaard i to uger. 

I august 1865 boede Andersen igen på Olufshøj nogle dage:

”Fru Neergaards Huus er lidet og gammelt, men under taget er der en mængde hyggelige Gjæsteværelser: jeg har et af de større; det ligner aldeles en Kahyt”, skrev H.C. Andersen d. 3. juli 1864 til sin ven Edvard Collin. 

”Hjerteligt blev jeg modtagen, inderlig velkommen er jeg, det er klart at fornemme; jeg har maattet love at blive nogle Dage”, fortsatte Andersen – men desværre blev hans ophold på Olufshøi ikke bare den rene fornøjelse. 
 
Digterens tandpine plagede ham forfærdeligt under en del af opholdet, som han har fortalt i et andet brev til Edvard Collin:

”Natten hjemme var qualfuld; jeg sov ikke et Minut. Igaar havde jeg stærk Feber, og derfor, som sagt, have de i Nat vaaget over mig --- Aldrig har jeg prøvet saadanne legemlige Smerter”.

Foto: Oluflhøj

D. 16. juli rejste Andersen videre efter opholdet på Olufshøj og i sit sidste brev fra Søllerød, dateret d. 16. juli 1864, videregav digteren et par af sine indtryk fra egnen omkring landstedet:

”Vi kjørte igaar gjennem Skovene; hvor der er smukt! Vi vare ved Stranden, saae paa de mange tarvelige Landsteder ved Strandveien, et Par ligge som om de vare tabte af en Fløtte-Omnibus. Vi kom forbi Strandmøllen, der lugtede af ”Silkeborg”, der var saa ganske Kludelugten jeg kjender fra Fabriquen derovre”.

Et digt om Søllerød

I det humoristiske digt 'Grethes Glæde over Sommeren' fra 1832 skriver H.C. Andersen kærligt-ironisk om Søllerød (den, man elsker, tugter man?). 

I denne Maaned flytte vi paa Landet,
Min Tante vil saa gerne nu derud.
I Aar det bliver noget ganske Andet
End sidst. – Vi laae i Søllerød. Ved Gud!

Den hele Uge vi os maatte kjede.
Jeg fandt tilsidst, at Egnen var saa styg;
Der var om Dagen saadan Sol og Hede,
Og saa om Natten – uh! Saa mange Myg!

- Man saae jo ingen Ting, kun Mark og Enge, 
Og grønne Træer og en Blomster-Plet, 
Og skal man see paa saadant Noget længe, 
Saa bliver man tilsidst, ved Gud, saa træt!

Vi troede der just var noget Rart at finde,
Men reent paa Landet, er dog slet bevendt; 
Og Tante blev i Grunden helst herinde
;en man kan ikke være det bekjendt:

Man skal jo ligge der, er man galante, 
Og det er sundt, som Doktorne jo troe.
Et bedre Sted vi faae i Aar, thi Tante
Har leiet Værelser paa Vesterbro.

Der er, ved Gud! Saa nydeligt derude;
At jeg kan aldrig nævne det ved Navn;
Der seer man ogsaa Træer og Køer og Stude,
Og saa er man saa nær ved Kjøbenhavn!

Den mest kendte del af H.C. Andersens digterværk er eventyrene. D. 8. maj 1835 udkom digterens første eventyrsamling, med titlen: 'Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Første Hefte'. Hæftet indeholdt eventyrene: 'Fyrtøiet', 'Lille Claus og store Claus', 'Prindsessen paa Ærten' samt 'Den lille Idas Blomster.'

Ud over eventyrene har Andersen skrevet romaner, digte, skuespil, rejseskildringer og erindringer. Digterens samlede værker er udsendt i 18 store bind i årene 2003-2007.

Om H.C. Andersen 

Rudersdal Bibliotekerne har 167 bøger om H.C. Andersen i sine samlinger. Den ældste af disse er bogen 'H.C. Andersen og det Collinske Hus' fra 1882, mens den nyeste er Thorkild Borup Jensens: 'H.C. Andersen' fra 2010.

Besøg H.C. Andersen-Centret på Syddansk Universitet.

Skrevet af Steffen Kronborg