Vi arbejder på at gøre biblioteket endnu bedre...

Rudersdal Bibliotekerne arbejder til stadighed på at drive og udvikle relevante bibliotekstilbud af høj kvalitet til og med borgerne i Rudersdal Kommune.

Vi arbejder derfor også med at indrette bibliotekerne, så de imødekommer de behov og ønsker, som biblioteksbrugere i dag måtte ønske.

På Hovedbiblioteket i Birkerød er vi konkret i gang med at indrette biblioteksrummet i forhold til dette og med ændringerne er det bl.a. formålet at:

  • skabe nye rum til formidling
  • skabe flere studiepladser
  • udvikle børnebiblioteket
  • understøtte biblioteket som det uformelle samlingssted
  • styrke den bibliotekariske formidling og betjening
  • tage hensyn til behovene i det selvbetjente bibliotek

Vi er ikke færdige med indretningen, og biblioteksrummet bærer derfor præg af ”at være på vej”. Vi håber at være på plads i løbet af efteråret 2019.

Tiltagene tager bl.a. udgangspunkt i en undersøgelse fra 2016, hvor det fremgår, at mange brugere er interesserede i, at bibliotekerne udvikler biblioteksrummet og skaber mere plads til at ”være”. Gennem opslag og brugerdialog på biblioteket og på hjemmesiden har vi endvidere efterspurgt borgernes ønsker og ideer til indretningen. Lang overvejende peges der på studiepladser og flere materialer.

For at skabe fleksible rum, og for løbende at kunne indrette biblioteket til flere formål udskiftes en del af reolerne. De nye reoler er på hjul og derfor fleksible. Hylderne fra de gamle reoler er genbrugt.

Rudersdalbibliotekerne arbejder professionelt med materialesamlingen , og en naturlig del af dette arbejde består i at kassere ødelagt, slidt og uaktuelt materiale. Der er stærkt fokus på, at der forefindes et tilbud om en interessant og relevant samling. I samme anledning er der også prioriteret flere midler til indkøb af digitale og fysiske materialer.