Se efterårets program ...

… du kan hente programmet Oplevelser på biblioteket Efterår 2022 i Birkerød, Holte, Nærum og i det nye bibliotekstilbud Bakkehuset i Vedbæk. Du kan også downloade det til din egen skærm, ligesom du kan finde alle oplysninger om vores arrangementer i kalenderen på rudbib.dk.

Vi glæder os til at møde dig og din familie i den nye efterårssæson – både til arrangementer og i det daglige liv på biblioteket. Sæt bl.a. kryds i kalenderen fredag 9. september, hvor vi i forbindelse med Birkerød Kulturnat har arrangementer for både børn, unge og voksne på Hovedbiblioteket i Birkerød. På programmet er tarotkortværksted og kreative heksesysler for børn, foredrag om den moderne heks samt om kvinder, køn og magt med debattør Anne Sophia Hermansen.

I foråret 2022 fik Rudersdal Bibliotekerne som ét af de første 10 danske biblioteker status som ’Verdensmålscertificeret bibliotek’ med et særligt fokus på Verdensmål og bæredygtighed. I efterårsprogrammet kan du ved alle arrangementer finde ét eller flere af ikonerne for FN’s 17 verdensmål, som bl.a. handler om klima og grøn omstilling, men også meget mere.

Ja, faktisk omhandler 17 mål alle sider af livet. Fx ’Kvalitetsuddannelse’, herunder læsning, som er verdensmål nr. 4. Dét verdensmål er vi selvfølgelig særligt optagede af - ikke mindst på børnebiblioteket, hvor børns læselyst er omdrejningspunkt for alle vores aktiviteter.

Børnebiblioteket har oplevelser for forældre og børn på alle alderstrin: Babyrytmik, yoga, leg og bevægelse til historier. I efteråret inviterer vi bl.a. til (u)hyggelig efterårsferie med grumme historier og halloween-cafe, Store opfinderdag, Byg din egen-billedbog-workshop og værkstedsbesøg med Axel elsker biler. Alt sammen med afsæt i børns læsning og leg, der stimulerer sprog og fantasi.

Det er også i børnebiblioteket, at du kan gå til Litterær barselscafé. Hvor du som far kan møde andre fædre i Fars legestue. Eller booke en børnebibliotekar til din mødregruppe eller personlig bogsnak med dig, dit barn eller din teenager.

Sæt også kryds i kalenderen ved heldags-eventet Bæredygtighedsdag – besøg din fremtid lørdag 1. oktober, hvor Hovedbiblioteket i Birkerød omdannes til ét stort oplevelseshus for hele familien fyldt med kreative børneværksteder og klimakloge foredrag med handlemuligheder og nye veje til en bæredygtig fremtid. På programmet er bl.a. biolog Anders Kofoed, fremtidsforsker Peter Hesseldag, Vild-have-ekspert Signe Schrøder og det store børneværksted ’Byg din fremtidsby’.

På biblioteket har vi et særligt fokus på Verdensmål 3, ’Sundhed & trivsel’, handler ikke kun om fysisk sundhed, men også om mental trivsel, som vi bl.a. styrker i fællesskaber med andre på biblioteket. Og gennem litteratur, forfattermøder og debat deler vi oplevelser med fokus på samfundsaktuelle emner, som fx verdensmål nr 5; ’Ligestilling mellem kønnene’. I efteråret kan du bl.a. møde forfatterne Iben Mondrup, Jesper Stein, Anders Agner og Michael Graversen i spændende samtaler og foredrag.

FN’s 17 verdensmål er et fælles globalt sprog og en retning for verdens udvikling frem mod 2030. Målene handler om bæredygtighed i alle aspekter af livet. Fra mindre ulighed og rent vand til alle. Fra bæredygtig energi til bæredygtige byer. Fra fred og retfærdighed til sundhed og trivsel for alle. Og de er vigtige på vidt forskellige måder. Dét sætter vi fokus på i efterårets arrangementer for børn og voksne, som vi glæder også til at opleve sammen med dig og din familie. Rigtig god fornøjelse med det nye program.

Se alle arrangementer

Du kan se alle arrangementer her på hjemmesiden eller åbne programmet som pdf (17,7MB).

Du kan også hente programmet i Birkerød, Holte, Nærum og i det nye bibliotekstilbud Bakkehuset i Vedbæk.