Rudersdal Bibliotekerne verdensmålscertificeret som et af landets første

Som et af de første biblioteker i landet modtager Rudersdal Bibliotekerne et verdensmålscertifikat for sit vedholdende arbejde med Verdensmålene.

Inspirerende foredrag om forbrug og miljø for børn og voksne, genbrug af slidte bøger, 30 % reducering af papirforbrug. Det er blot nogle af de initiativer, Rudersdal Bibliotekerne har sat i gang i ønsket om at bidrage til FN’s 17 Verdensmål. Rudersdal Bibliotekerne har nu sammen med 9 andre biblioteker opnået verdensmålscertificering.  

Udviklingskonsulent Lene Holmstrøm fortæller: 

"Vi vil vise, at verdensmålene er mål, vi kan handle efter i vores hverdag og lokalt. Og effekten bliver endnu større, når borgerne går sammen om at gøre en forskel. Når vi arrangerer foredrag om biodiversitet, begynder vi f.eks.  med en guidet vandring i Vaserne, og når vi afskaffer plastikposer på biblioteket, gør vi det selvfølgelig i samarbejde med en lokal organisation som Plastikposefrit Rudersdal." 

Der er mange borgere, der ønsker at gøre en forskel i lokalsamfundet. Biblioteket har bl.a. faciliteret initiativet ”Bæredygtigt Fællesskab”, hvor der udveksles idéer til bæredygtige vanebrud i hverdagen.  

Fra politisk hold har den grønne dagsorden også stort fokus. Borgersamlingen Rudersdal, der afleverede sine 7 anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i 2021, viste, at borgerne har mod på at arbejde med den grønne dagsorden og borgerne har brug for et sted, hvor de kan få og dele viden om, hvordan vi kan arbejde med bæredygtighed og verdensmål i hverdagen.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Knud Skadborg (K) udtaler:

"Rudersdal Kommune er i gang med at udarbejde en meget ambitiøs klimaplan, hvor vi stiler efter at reducere udslippet med klimagasser med 85% i 2030 og at være helt klimaneutrale i 2040. 

Planen lægger op til, at vi alle bidrager til målet, og at kommunen går foran på alle områder. Derfor glæder det mig, at biblioteket allerede er godt i gang med den grønne omstilling og er blevet verdensmålscertificeret. Det er med til at vise vejen frem for os alle sammen. 

Mange borgere og foreninger i vores kommune gør jo allerede meget for den grønne omstilling. Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, så skal vi bredt ud, og vi skal have fundet løsninger sammen, hvor borgerne også tager ansvar. 

Det er vigtigt, at kommunen faciliteter, at borgerne selv kan være med til at finde de rigtige løsninger. Biblioteket er et godt sted til at formidle viden om den grønne omstilling. Her vil borgerne kunne finde inspiration til nye idéer, og de mange gode kræfter også kunne mødes og skabe endnu flere ringe i vandet." 

Rudersdal Bibliotekerne har også selv set sine egne vaner efter i sømmene og sat en række målsætninger for en mere bæredygtig arbejdsplads. Målsætningerne er blevet til otte konkrete dogmer, som biblioteket arbejder efter.

Certificeringsprocessen er både givende og udfordrende, fortæller bibliotekschef Maria Westbrook: 

"Vi har skullet nytænke hele måden vi laver bibliotek på. Vi forpligter os jo på at indtænke den grønne omstilling i alt fra indretning og indkøbspolitik til daglig drift af bibliotekerne. Med certificeringen har vi fået blåstemplet, at vi er på rette vej. Det egentlige arbejde begynder først nu, og medarbejderne er tændte på den vigtige opgave vi skal løfte."

Har du en idé? 

Vil du vide mere om de borgerrettede initiativer, som biblioteket er med til at igangsætte, eller har du selv en bæredygtig idé, kan du skrive til biblioteket. Send en mail til vidensformidler Lasse Ringø Hansen, lash@rudersdal.dk eller udviklingskonsulent Lene Holmstrøm, leho@rudersdal.dk.  

Sæt X i kalenderen 

Verdensmålene og bæredygtighed er også synlige i efterårets arrangementer. Helt særligt f.eks. gentagelsen af succesen fra 2020, Bæredygtighedsdagen, som i år afholdes lørdag d. 1. oktober 2022. Temaet er ”Fremtidens by”. 

Danmarks Biblioteksforening, netværket DB2030 og bæredygtighedsorganisationen Chora 2030 står bag certificeringsprogrammet, hvor bibliotekerne bl.a.  påtager sig rollen som fødselshjælpere for borgere og lokale ildsjæle, der ønsker at starte bæredygtige initiativer og aktiviteter. Bibliotekerne skal også selv gå foran som en arbejdsplads, der tænker og agerer bæredygtigt.