Kan tegneserier fremme læselyst?

Det korte svar er et kæmpe ja! Det lidt længere må du læse med for at få.

Børns læselyst er ikke altid lige stor, og især på folkeskolens mellemtrin, særligt omkring 5. klasse (jf. rapporten Børns læsning 2017) lider læselysten et knæk.

Det er det knæk, som Dansk Forfatterforening i samarbejde med syv skoler, ni kunstnere og omkring 300 elever forsøgte at rette op på i skoleåret 2021/22. Her gennemførtes nemlig et pilotprojekt under overskriften ”1 år med tegneserier.” Elever på folkeskolens mellemtrin blev introduceret for tegneserier igennem læringsforløb på skolen og en række tegneserieworkshops afholdt af de ni kunstnere.

Undersøgelsens resultater

Eleverne udfyldte et spørgeskema både inden projektets start, og efter projektets afslutning, og her mener flere ”end halvdelen af de elever, der har svaret på projektets spørgeskemaundersøgelse […], at de i større eller mindre grad læser flere bøger på frivillig basis, end de gjorde inden tegneserieforløbet.” Også på flere af skolernes PLC’er kunne det mærkes i det frivillige udlån af tegneserier.

Læs mere om projektet og dets resultater her.

Læs noget af de deltagende kunstnere

"1 år med tegneserier" må altså kunne kaldes en succes i forhold til at motivere til læsning, og selvom der ikke er tale om en decideret videnskabelig undersøgelse, viser projektets resultater, at tegneserier kan bidrage til en øget læselyst blandt elever på folkeskolens mellemtrin.

Hvis du også vil have boostet din egen eller dine børns læselyst er tegneserier altså et godt sted at starte, og hvor bedre end at låne noget af de ni deltagende kunstnere. Du kan finde et udvalg herunder.

God læselyst!

Materialer