Få styr på lix, let og lydret

Skal I i gang med den første læsning og er du ikke helt stærk i de forskellige læsebetegnelser som lix, let og lydret? Så kan du finde hjælp her.

Når dit barn skal begynde at læse, vil du helt sikkert komme til at stifte bekendtskab med ord som lix, let og lydret. På børnebibliotekerne landet over tager vi i vores formidling altid udgangspunkt i, hvad barnet interesserer sig for eller gerne vil læse om. Det handler altså mere om lystlæsning og indhold end om lix- og let-tal. Sværhedsgraden er dog også vigtig, når det drejer sig om læseglæde. Bogen må endelig ikke være for svær. Ideelt set skal barnet kunne læse 90-95 % af tekstens ord.

Lix

Lix står for læsbarhedsindex. Det laveste lix-tal er 3. Lix-tallet udregnes ud fra:
•    Antal ord
•    Antal hele sætninger
•    Antal lange ord med over 7 bogstaver

Her på biblioteket har vi valgt at plette vores letteste bøger efter lix–tallet. Jo større lix-tallet er, desto sværere regnes teksten for at være. Et lavt lix-tal giver dog ingen garanti for, at teksten er letlæselig. 

  • Grøn prik/Lette 1: Lix 3-7
  • Gul prik/Lette 2: 8-12
  • Rød prik/Lette 3: 13-20

En bog med mange ord, lange sætninger og mange lange ord vil derfor have et højt lix-tal. Lix-tallet tager ikke hensyn til billedstøtte, eller hvor mange gange det samme ord bliver gentaget. Lix-tallet er ikke optimalt og nuanceret nok under lix 10. Det vil derfor være bedst at rette sig efter let-tal ved de allerletteste bøger. 

Let-tal

På mange af vores lette bøger kan man også finde et let-tal. Let-tallet fortæller også noget om, hvor svær en tekst er. Let-tal er bedst anvendelig til de letteste bøger. Let-tal betyder læseegnethedstal og udregnes bl.a. efter hvor mange ord der er, hvordan sætningen er opbygget og hvor mange sider bogen har. 

Lydret

De lydrette bøger er for de helt yngste læsere, hvor bøgerne er skrevet med lydrette ord i enkelt sprog, som gentager sig. I et lydret ord kan hvert bogstavs lyd høres. Eksempler: kanin, sol, lama, ananas, kål, bikini, lyn, foto. 

LUS

Måske er jeres barn blevet luset på skolen, og I har fået at vide, at jeres barn ligger på et bestemt trin. Læseudviklingsskemaet LUS er et redskab, som en del lærere benytter, og LUS-tallet fortæller noget om dit barns læsefærdighed.

I omregningstabelen kan du se, hvordan du finder et lix-tal eller et let-tal, der svarer til de enkelte trin i LUS. Det fremgår ikke i alle bøger, hvilket let- eller lixtal bogen har, men spørg gerne bibliotekaren om hjælp.

Lix Let LUS
    2-3
  4-6 4
  5-7 5
  6-8 6
  7-9 7
3-5 8-10 8
4-6 9-11 9
5-7 10-13 10
6-8 13-15 11
7-9 15-17 12
9-11 17-19 13
11-13 19-21 14
13-15   15
15-20   16
20-25   17

Femfingerreglen

Det er vigtigt at huske, at lix- og let-tal altid kun er vejledende i forhold til en bogs sværhedsgrad. For at sikre, at et barn forstår teksten, er det en god idé at tale om indholdet og få barnet til at genfortælle handlingen. 
En anden mulighed er at bruge ’5-finger-reglen’: 

  • Slå op på en tilfældig side i bogen.
  • Lad barnet læse siden og bøje en finger for hvert ord, det ikke kan læse.
  • Hvis alle håndens fem fingre er bøjet samen til en knytnæve, når hele siden er læst, er bogen for svær, og bogen kan ”bokses væk” med knytnæven.
  • Hvis to-tre fingre er bøjet sammen, er bogen lige tilpas i sværhedsgraden.

Lad barnet læse bøger med et indhold, som det interesserer sig for. Giv gerne barnet flere bøger at vælge imellem, så det får indflydelse på valget af bøger.

Bøger om børns læsning