Bibliotekernes Sprogspor

Med en ny kampagne dette efterår gør bibliotekerne opmærksom på, at samtaler om bøger og bibliotekets andre sprogunderstøttende tilbud har stor værdi for barnets udvikling. Både i dagtilbuddet og i høj grad hjemme hos mor og far

Et godt sprog hjælper børn i samvær med andre og giver et solidt fundament for at lære. Sproget udvikles i samvær med andre og ved at lege med sproget. For barnets voksne er det vigtigt at sætte ord på hverdagen og give barnet et sprog for alle de situationer og ting, vi møder i løbet af en dag. Men det er også vigtigt at få et sprog, som rækker ud over dagligdagen.

Vi giver jer noget at tale om 

Til begge formål er billedbøger fantastiske. At fordybe sig i bøger sammen kan samtidig både give børn ro og gøre dem klogere på sig selv og verden. Derfor fylder bøgerne naturligvis en del, når Bibliotekernes Sprogspor på sprogsporet.dk præsenterer forældre og fagpersoner for sprogunderstøttende indhold.  Men bibliotekerne tilbyder også en lang række andre tips og aktiviteter, som har det til fælles, at voksne og børn får noget at samles og tale om.

Sprogstunder

Forældre og børnenes andre nære voksne spiller en afgørende rolle for barnets sprog. Biblioteker landet over har gode fysiske rum til at samles om læseoplevelser, leg og musik. Men de gode sprogstunder skal helst opstå alle steder, og her er der masser af inspiration at hente på sprogsporet.dk, hvor man kan finde links til alt fra fagtesange til filmleg og blive præsenteret for alle de spændende materialer fra bibliotekerne, som kan printes og lånes til brug i både hjem og dagtilbud.
 

Hvad er Sprogsporet?

Bibliotekernes Sprogspor er en fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder. Bibliotekerne bruger med Sprogsporet deres kendskab til børnelitteratur, sprogstimulering, læselyst og digital dannelse til at understøtte sprogarbejdet nationalt. Arbejdet med at understøtte sprogudviklingen udføres både lokalt og nationalt med forskellige parter, som bibliotekerne inviterer med i samarbejdet. Målgruppen for indsatsen er børn i alderen 0-6 år.

Udviklingen af Sprogsporet er gjort mulig med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen, og Centralbibliotekerne står for driften som del af temasporet Glæden ved Sprog, Litteratur og Læsning.

Gå til Bibliotekernes Sprogspor