10 tips til at styrke dit barns sprog med højtlæsning

Med afsæt i de skønne billedbøger, så kommer her nogle gode tip til, hvordan du hjælper dit barn med at forbedre sit sprog

Hvad kan billedbøgerne i forhold til sproget? 

I børnelitteraturen møder du en masse særlige ord, som du normalt ikke bruger i den daglige tale. Når du læser højt af en billedbog, udvider du derfor barnets ordforråd. Der er nemlig en gavebod af fantastiske ord i billedbøgerne, da det er et bearbejdet sprog inden for mange forskellige emner. Situationen omkring højtlæsningen betyder ligeledes, at barn såvel som voksen har et fælles og koncentreret fokus på billedbogen, så der er en skærpet opmærksomhed og ro til snak.  

Hvordan kan barnet forbedre sit sprog? 

Børn lærer sprog ved at høre og bruge sprog. Det er derfor ikke nok for barnet bare at lytte til højtlæsningen. Børn skal også have en mulighed for at snakke og bruge ordene. Når du læser højt, er det en god ide at spørge barnet om indholdet og/eller billedsiden og/eller barnets holdning. På den måde kommer barnets eget sprog i spil og dette hjælper med at skabe bedre forankring af barnets egen brug af ordene. 

Hvilke billedbøger er gode, når det handler om at forbedre sproget?

Alle billedbøger kan noget forskelligt. Dybest set handler det om, at du skaber en hyggelig læseoplevelse med afsæt i en billedbog, der giver barnet lyst til at snakke – og som også giver dig lyst til at spørge ind. Følg barnets opmærksomhed og udbyg ordene.     

Sprogsporet har følgende strategier, du med fordel kan bruge:  
1.    Følg barnets interesse.
2.    Brug åbnende spørgsmål.
3.    Vent på barnets svar.
4.    Fortolk og udvid, hvad barnet siger.
5.    Hjælp barnet med at sætte ord på.
6.    Forklar ord, barnet ikke kender i forvejen.
7.    Relatér til noget, barnet kender.
8.    Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen.
9.    Ret ikke barnets fejl direkte.
10.    Leg med sproget, når det er muligt.

Der er flere gode råd på Sprogsporet.dk

Vi oplister nogle af de utrolig mange skønne billedbøger, der kan give jer en hyggelig samtale: