Island
Island

Månedens digt: Hávamál

02.11.18
I november måned kigger vi mod det høje nord og den islandske middelalderlitteratur.

Den Ældre Edda er en samling digte og tekster med emner fra nordisk mytologi og nordiske heltesagn. Teksterne blev oprindelig nedskrevet i Island, og de udgør en central gruppe tekster i den islandske middelalderlitteratur.

Hávamál (Den Højes Tale) er et langt læredigt i Den Ældre Edda, bl.a. indeholdende en række leveregler og moralske forskrifter.

Hávamál er oversat til dansk mindst 12 gange i tidens løb, bl.a. af digtere som Thøger Larsen og Karl Gjellerup, og man kan læse en række af fordanskningerne på hjemmesiden heimskringla.no/wiki/ .

Her nedenfor ses fire forskellige fortolkninger af samme tekst:

Aarle skal den opstaa
som vil have en Andens
Gods eller Liv.
Sjelden liggende Ulv
Æde faaer
eller sovende Mand Sejer.
 
(Finnur Magnusson, 1821)
 
Aarle skal op,
Hvem en andens Liv
Eller Eje agter at rane.
Sjeldent vanker Laar
Til liggende Ulv
Eller Sejr til sovende Mand.
 
(Thøger Larsen, 1926)
 

Aarle den staa op
Som tænker                               
Andres Liv og Gods at tage,
Ulv, som ligger,           
faar ej Føde                                  
Mand, som sover, faar ej Sejr.

(Frederik W. Horn, 1869)

Rejs dig tidligt,
hvis du tragter efter
andres liv og løsøre;
lår kommer sjældent
til liggende ulv
Eller sejr til den, der sover.

(Jesper Lauridsen, 1932)

 
 
Materialer