Guidet fælleslæsning

Læsegruppen ledes af en læseguide, og vi deler vores tanker om teksterne og skaber en fælles læseoplevelse.

Læseguiden, der er uddannet i metoden Guidet fælleslæsning, læser dagens tekst højt for gruppen. Som deltager skal du altså ikke forberede dig, men kan bare møde op og dele dine tanker om det læste med de andre i gruppen. Vi læser noveller, digte og måske uddrag fra romaner. Det kan både være nyt og gammelt, men det skal være god kvalitet. Vi deler vores tanker om teksterne og skaber en fælles læseoplevelse.  

Vi har to tilbud her i foråret. 

Fast gruppe i Holte

En gruppe der mødes fast i Holte (på biblioteket) om tirsdagen i ulige uger kl. 10-11.30. Start tirsdag d. 16.1. 

Tilmelding til Anette Liebmann, der også er læseguide: absv@rudersdal.dk

Åben gruppe i Birkerød

Der er ingen tilmelding (bare mød op fra gang til gang når det passer). Denne kører onsdage i ulige uger på Birkerød Bibliotek 17 -18.  Start onsdag 31.1.

Guidet fælleslæsning er aflyst den 14.3. og den 28.3.