DK5

DK5

Adgang
Fri adgang
Få overblik over, hvor faglitteraturens hoved- og undergrupper står på biblioteket.

Grænsefladen giver en overskuelig indgang til decimalklassesystemets ti hovedgrupper samt alle emner og undergrupperinger under hvert emne.

DK5 kan både bruges som vejviser og som emneinspiration – enten ved at udfolde hierarkiet eller via søgefunktionen.