Tidlig literacy - Hop ind i bogen

”Hop ind i bogen” er Rudersdal Bibliotekernes litterære forløb til daginstitutioner i Rudersdal Kommune.

”Hop ind i bogen” består af højtlæsning af særligt udvalgte billedbøger kombineret med aktivering af sproget og multisensorisk metoder. Forløbene skaber en sjov sproglig oplevelse ved brug af leg og stimulering af sanser og giver derved børnene en mere kropslig tilgang til fortællingerne. Her sidder vi ikke kun på numser og lytter. Børnene kommer i spil med bevægelse og snak!   

Billedbøgerne, fantasi og læselyst
”Hop ind i bogen” har til formål at kunne skabe dialog samt nogle fælles referencer mellem børn, der kan munde ud i fantasi, sjove lege og læselyst. Det er vigtigt, at børn, vuggestuebørn såvel som børnehavebørn, opnår en glæde ved litteraturen og får adgang til en mere legende og kreativ tilgang til litteraturen. 

Hop ind i en bog
Samtlige institutionsledere i Rudersdal Kommune får tilsendt en fællesinvitation med tilbud om forløbene. Forløbene udbydes til vuggestue- og børnehavebørn og foregår på Holte-, Birkerød-, Nærum-, og Vedbæk Bibliotek.

Har du spørgsmål til ”Hop ind i bogen”, så kontakt Vibeke Lykke – vily@rudersdal.dk , tlf.nr.: 46115743 eller Cathrine Priis – cra@rudersdal.dk, tlf.nr.: 46115822