Læs dialogisk med dit barn

Styrk dit barns sprog med dialogisk læsning

Hvad er dialogisk læsning?

Dialogisk læsning er en måde at læse på hvor barnet inddrages aktivt i modsætning til ”almindelig” læsning hvor barnet blot lytter passivt. Så når man læser dialogisk betyder det blot at man taler med barnet om det man læser. 

Hvorfor dialogisk læsning?

Dialogisk læsning styrker barnets ordforråd og læseforståelse. Barnet lærer nye ord, får bedre sprogforståelse, får trænet hukommelsen og bliver bedre til at kommunikere.
Se mere om dialogisk læsning på EMU Danmarks læringsportal
 

Hvordan læser man dialogisk?

Der findes flere forskellige metoder, man kan benytte sig af til dialogisk læsning. Her er forslag til hvordan man kan gøre før, under og efter læsning af en bog:

Før læsning

 • Læs bogen før du læser med dit barn, så du har en idé om hvad du vil tale om og spørge ind til i historien.
 • Præsentér bogen for dit barn: Vis forsiden og bagsiden frem og fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen. 
 • Lad evt. dit barn sidde med en lille genstand, som har en særlig betydning i historien.

Under læsningen

 • Lyt til barnet og vær åben for spørgsmål undervejs. Når dit barn stiller spørgsmål, så stop op og besvar. 
 • Brug åbne spørgsmål: Hvem, hvad og hvordan. 
 • Følg dit barns nysgerrighed, vær nærværende, spørg ind til dit barns interesse og vent på barnets svar. Lyt til svaret og inddrag det så vidt muligt i samtalen.  
 • Ved genlæsning: Opfordr barnet barn til at fortælle det, det kan huske, fx ud fra billederne. Hjælp barnet til at sætte ord på fortællingen, hvis det ikke kan huske de rette ord og vendinger.
 • Forklar de ord barnet ikke kender i forvejen og tilføj gerne ny viden til dit barns viden.

Efter læsningen

 • Snak med barnet om indholdet, også efter at bogen er lukket. 
 • Var der noget, du godt kunne lide i historien?
 • Var der noget, du ikke kunne lide i historien?
 • Brug de nye ord, som bogen indeholder, jo flere gange dit barn hører ordene, jo større sandsynlighed er der for, at barnet husker dem og selv vil anvende dem.

Læs mere i bogen Dialogisk læsning i teori og praksis 

Hvilke bøger kan brugs til dialogisk læsning?

Alle bøger kan i princippet bruges til dialogisk læsning, så vælg gerne bøger, der handler om det, dit barn er optaget af, og bøger der passer til barnets alder.
 

Gode bøger til dialogisk læsning

Materialer