Læs højt for dit barn

Få gode råd om højtlæsning for dit barn

Der er mange gode grunde til at læse højt for sit barn. Se her hvad højtlæsning gør for dit barn:

  • Det giver barnet læselyst
  • Det udvikler barnets talesprog
  • Det giver nærhed og fælles erfaringer mellem barn og forældre
  • Det styrker ordforrådet hos barnet
  • Det stimulerer barnets fantasi
  • Det styrker barnets læse- og skrivefærdigheder
  • Det opøver barnets koncentration
  • Det giver kendskab til forskellige genrer
  • Det giver barnet forståelse for verden

En særlig måde at læse højt på kaldes dialogisk læsning. Det kan du læse mere om her: Læs dialogisk med dit barn

Højtlæsning for de ca. 0-3 årige.

Højtlæsning for de 3-6 årige

Højtlæsning for de 6-9 årige

Højtlæsning for 9-12 årige