Om dette arrangement

Tid
16:30 - 18:00
Pris
Gratis
Target
For voksne
For voksne

Foredrag: Den moderne Jacob Paludan

13.11.18
Tirsdag den 13. november er det muligt at høre en nyvurdering af en af Rudersdals store kulturpersonligheder forfatteren Jacob Paludan (1896-1975).

I sin netop udkomne bog 'Portræt af en bedrager: Otto Stein. Med sidelys på Jacob Paludans liv og romankunst' (Museum Tusculanums Forlag) fokuserer mag.art. Frantz Leander Hansen på bipersonen Otto Stein fra romanen Jørgen Stein (1933), hvorved det moderne og aktuelle i Jacob Paludans romanklassiker sættes i relief.

I et samarbejde mellem Frantz Leander Hansen og Rudersdal Kommunes Kulturområde afholdes der i den forbindelse et lanceringsarrangement på Hovedbiblioteket i Birkerød, hvor forfatteren fortæller om sin nye bog.

Bedrag og selvmord
Frantz Leander Hansen fortæller om sin nyvurdering af Jacob Paludan, der fremlægges som en mester i at skildre højdramatiske skæbner. Således er Otto Stein levemand og en lovende landsretssagfører, men han fristes til at bedrage, og hans spil med stadig højere indsatser ender i frit fald og selvmord. Otto Steins skæbne spejler de brølende 20'ere frem mod finanskrakket, men svindlerfiguren har også noget at sige den moderne verden.

Frantz Leander Hansen ser i bedragerihistorien en aktuel kriminalpsykologisk tematik og en usædvanlig nuanceret kunstnerisk bearbejdelse af selvmordsproblematikken.

Frantz Leander Hansen kommer også ind på de moderne sider af Jacob Paludans øvrige romaner, og interessante biografiske inspirationskilder til Otto Stein bliver omtalt.

Jacob Paludan var én af det tyvende århundredes største forfattere. Han boede i Birkerød fra 1931 til sin død i 1975, fra 1943 i ægteskab med Lykke Vibeke Holck (1910-1990).

Der er fri entré og ingen tilmelding til arrangementet. Mød blot op.